Polityka prywatności

1. Dane osobowe 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Concilia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6 (71-441), KRS: 0000505574, NIP: 8513175192, REGON: 321503534, dalej: „Administrator”. Kontakt z Administratorem: office@concilia.com.pl 

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych. 

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: office@concilia.com.pl 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych 

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe: 

(a) w celu zawierania i realizacji umów zawieranych z Użytkownikami Platformy https://concilia.com.pl, a także w celu prawidłowej i pełnej realizacji zamówionej usługi oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

(b) w celu wysyłki informacji handlowej (newslettera) na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

(c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną https://concilia.com.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Twoje prawa 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. wykonanie w sposób prawidłowy i pełny zamówionej usługi. 

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych; prawo ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do zgłoszenia sprzeciwu, jeśli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Prawo do wniesienia skargi 

Masz prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Okres przetwarzania 

Dane przechowywane są przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń, a także do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu cofnięcia zgody/wniesienia sprzeciwu w tym zakresie. 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, zewnętrzni dostawcy usług, np. podmioty świadczące usługi IT, marketingowe (w szczególności Benhauer Sp. z o.o. – operator SALESmanago), dostawcy narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (w szczególności Zoom Video Communications, Inc.), hostingodawcy, dostawcy usług płatności internetowej, przewoźnicy, ubezpieczyciele, podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. 

Brak profilowania 

Twoje dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. 

2. Pliki cookies 

Administrator przechowuje i uzyskuje dostęp do plików cookies, tj. niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na twardym dysku, lub innym nośniku danych użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania strony, konfiguracji strony, bezpieczeństwa i niezawodności strony, monitorowania stanu sesji lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam. W szczególności Administrator wykorzystuje cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]. 

Użytkownik, wchodząc na stronę zostaje zidentyfikowany (w formie pliku cookie). Dane na jego temat przekazywane są do: Google Inc, Facebook Inc oraz Benhauer Sp. z o.o. (SALESmanago) – za pomocą kodów śledzących. 

Jeśli jesteś użytkownikiem zidentyfikowanym (wypełniłeś formularz kontaktowy zintegrowany z SALESmanago i potwierdziłeś zgodę na marketing) wówczas jesteś personalnie identyfikowany – w systemie SALESmanago widnieją informacje na temat Twojej aktywności na Portalu. Na podstawie tej aktywności są przypisywane odpowiednie tagi i kierowane konkretne wiadomości. 

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego Urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. 

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Portalu 

 

3. Zmiany Polityki Prywatności 

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronach Portalu. Zaleca się regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinieneś zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.