Inwestycje finansowe

Planowanie emerytalne

Prywatny Doradca Concilia pomoże przygotować
plan emerytalny i zapewni jego realizacje

Zarezerwuj spotkanie online

Dlaczego jesteśmy zmuszeni zadbać o swoją Prywatną Emeryturę?

Wielkość świadczenia emerytalnego wynika z wysokości środków zgromadzonych w trzech Filarach.

Emerytura
I Filar ZUS
II Filar subkonto ZUS lub OFE
III Filar IKE, IKZE, PPE, PPK
Stopa zastąpienia spada*

przedstawia ile procent ostatniego wynagrodzenia otrzymywać będzie emeryt po przejściu na emeryturę.

Przesuń wykres palcem, aby zobaczyć wszystkie punkty wykresu
Polskie społeczeństwo starzeje się w bardzo szybkim tempie.

Spada przyrost naturalny i liczba osób pracujących na jednego emeryta

Przesuń wykres palcem, aby zobaczyć wszystkie punkty wykresu

Jak zbudować i zabezpieczyć
Prywatną Emeryturę?

III Filarowe produkty ułatwiające budowanie majątku emerytalnego.

Inwestycje finansowe Indywidualne
Konto Emerytalne
Inwestycje finansowe Indywidualne Konto
Zabezpieczenia Emerytalnego
Inwestycje finansowe Pracownicze Programy
Emerytalne
Inwestycje finansowe Instrumenty
Finansowe
Inwestycje finansowe Pracownicze Plany
Kapitałowe

Majątek emerytalny

Inwestycje finansowe

W jaki sposób efektywnie zwiększyć kapitał emerytalny?

Wybierać efektywne rozwiązania emerytalne np. IKZE, dzięki którym można uniknąć podatku od zysków kapitałowych oraz obniżyć podatek dochodowy.

Zalety wskazaych rozwiązań

Dysponowanie środkami według własnego uznania.
Dysponowanie środkami według własnego uznania.
Brak podatku od zysków kapitałowych.
Brak podatku od zysków kapitałowych.
Środki wyodrębnione z postępowania egzekucyjnego.
Środki wyodrębnione z postępowania egzekucyjnego.
Wszystkie zgromadzone środki są dziedziczone.
Wszystkie zgromadzone środki są dziedziczone.