Inwestycje finansowe

Planowanie finansowe

Realizowanie celów finansowych poprzez odpowiednie zarządzanie własnymi pieniędzmi.

Zarezerwuj spotkanie online

Odpowiednie zarządzanie własnymi finansami

W planowaniu finansowym określa się własne cele finansowe i sposób ich realizacji oraz zabezpiecza posiadany majątek.

Planowanie finansowe jest wieloetapowym procesem, w którym:

 • Określa się cele i analizuje możliwości finansowe.
 • Ogranicza się niepewność i koszty.
 • Wybiera się najlepsze warianty działań.
 • Kontroluje się stopień realizacji planowanych efektów.

Korzyści planowania finansowego we współpracy z doradcami Concilia:

 • Efektywne zarządzanie finansami osobistymi.
 • Określenie potrzeb oraz planu ich realizacji.
 • Realizacja celu w oparciu o różne rozwiązania finansowe.
 • Unikanie negatywnych skutków zdarzeń losowych oraz ograniczenie kosztów.
 • Konsekwencja w realizacji planu finansowego minimalizuje pochopne decyzj i negatywne emocje.

Plan finansowy - podstawowe elementy:

 • Ubezpieczenie. Pierwszy etap każdego planu finansowego. Odszkodowanie na wypadek śmierci może pomóc finansowo rodzinie a ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje opłacenie wysokich kosztów leczenia. Brak ubezpieczenia może zniweczyć dobrze przygotowany plan finansowy.
 • Rezerwa gotówkowa. Ma na celu ochronę planu finansowego przed nieoczekiwanymi wydatkami czy utratą pracy. Dodatkowo rezerwa ogranicza konieczność sprzedaży posiadanych aktywów po niekorzystnej cenie.
 • Cele finansowe Będą się zmieniały w zależności od etapu w życiu.
Przechodząc przez kolejne etapy życia zmieniają się cele jakie realizuje większość osób.

W życiu każdej osoby wyróżnia się 3 fazy dotyczące innego okresu, sytuacji zawodowej i finansowej. Na każdym etapie można wyróżnić cele finansowe do jakich się dąży w krótkim i długim terminie.

Przesuń wykres palcem, aby zobaczyć wszystkie punkty wykresu