Inwestycje finansowe

Planowanie spadkowe

Kompleksowe działania (prawne i finansowe) chroniące interesy spadkodawców i spadkobierców.

Zarezerwuj spotkanie online

Planowanie spadkowe wykracza poza spisanie testamentu

Obejmuje wszystkie działania chroniące rodzinę oraz biznesy spadkodawcy. W planowaniu spadkowym zabezpiecza się również interesy samego spadkodawcy.

Sposoby przekazania majątku
W trakcie życia spadkodawcy darowizny, przekazanie przedsiębiorstwa
Po śmierci spadkodawcy produkty finansowe

Korzyści planowania spadkowego

Inwestycje finansowe Spłacenie długów spadkowych
oraz szybki dostęp do majątku
Inwestycje finansowe Wyeliminowanie kłopotliwych współwłasności i problemów z zarządzaniem
Inwestycje finansowe Sprawne przeprowadzenie
czynności spadkowych
Inwestycje finansowe Ochrona interesu osób, które nie dziedziczą z ustawy (konkubenci, pasierbowie)
Planowanie spadkowe dotyczy 2 obszarów
Rodzina
 • Sukcesja przygotowuje zmianę pokoleniową w firmie.
 • Odpowiednio uregulowane sprawy spadkowe chronią interesy rodzinne.
 • W zakresie planowania spadkowego uwzględnia się min. testament, fundację, ustalenie wykonawcy testamentu.
Po śmierci spadkodawcy
 • Następstwo prawne, przeniesienie praw i obowiązków z jednego podmiotu na drugi.
 • Przekazanie biznesu jako funkcjonującego organizmu, wraz ze wszystkimi uprawnieniami właścicielskimi.
 • Rozstrzyganie spraw z różnych dziedzin prawa w których funkcjonuje przedsiębiorstwo, tj. : prawo cywilne, prawo spółek handlowych, prawo administracyjne.

Sukcesja i dziedziczenie w Polsce


Dziedziczenie odbywa się według ostatniej woli spisanej w testamencie. Jest to najlepsza metoda poukładania, za życia spadkodawcy, spraw majątkowych na wypadek śmierci. W razie braku testamentu spadkobiercy dziedziczą z ustawy. Kolejność dziedziczenia wynikająca z kodeksu cywilnego:

 • Małżonek oraz dzieci
 • Wnuki spadkodawcy
 • Rodzice spadkodawcy
 • Dzieci rodzeństwa spadkodawcy
 • Dziadkowie spadkodawcy
 • Spadkobiercy dziadków spadkodawcy
 • Pasierbowie spadkodawcy
 • Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy
 • Skarb Państwa

Sukcesja w firmie


Praktyka szwajcarskich firm pokazuje, że to proces długi i skomplikowany. Zajmuje średnio od pięciu do dziesięciu lat. Według raportu Preferencje sukcesyjne polskich przedsiębiorców rodzinnych Instytutu Biznesu Rodzinnego 41% firm nie myślało jeszcze o sukcesji.


Badanie pod przewodnictwem dr Adrianny Lewandowskiej i zawarte w raporcie "Preferencje sukcesyjne polskich przedsiębiorców rodzinnych" charakteryzują przekazanie władzy w polskich przedsiębiorstwach:

Przesuń wykres palcem, aby zobaczyć wszystkie punkty wykresu

Sukcesja na Świecie


Praktyka szwajcarskich firm pokazuje, że to proces długi i skomplikowany. Zajmuje średnio od pięciu do dziesięciu lat. Sukcesja to zbiór wielu czasochłonnych działań:

 • Wytypowanie i przygotowanie Sukcesora (23 miesiące).
 • Ocena Sukcesora (19 miesięcy).
 • Gromadzenie udziałów i własności przez Sukcesora (25 miesięcy).
 • Przejmowanie zadań Nestora przez Sukcesora (24 miesiące).
 • Wycofywanie się Nestora z firmy (24 miesiące).
 • Zabezpieczenie finansowej Nestora po przekazaniu przedsiębiorstwa (20 miesięcy).

Planowanie spadkowe często wykracza poza spisanie testamentu,
czy przeprowadzenie sukcesji w firmie. Wiele pobocznych działań dopełnia całości
i dba o interesy najbliższych oraz prowadzonych biznesów, m.in.:

Inwestycje finansowe Umowy partnerskie
Inwestycje finansowe Doradztwo podatkowe
Inwestycje finansowe Ochrona własności intelektualnej
Inwestycje finansowe Fundusze prawa maltańskiego